atlas vertaalbureau menu

Directeur / Vertaler

Jalila HIDA Voorzitter van het Atlasvertaalbureau

JALILA HIDA

Na een professionele loopbaan van 20 jaar in verschillende sectoren, waaronder 12 jaar als freelance vertaler (naast mijn reguliere banen), zet ik nu mijn opgedane kennis en ervaring in om organisaties en particulieren hun boodschap te helpen overbrengen. Wat ik doe is bruggen slaan tussen schrijver en lezer. Tussen culturen en tijdperken, tussen mensen en rechtssystemen. Ik houd van talen en vertalen en in elke vertaling vind ik een oefening die mijn mentale conditie op peil houdt en waaruit ik voldoening haal. Naast generalistisch vertaalwerk, ben ik ook gespecialiseerd in juridisch vertalen. Daarvoor heb ik een postuniversitaire opleiding tot gerechtsvertaler gevolgd aan Katholieke Universiteit Leuven, waar ik een juridische vorming kreeg en een training op het gebied van juridische terminologie en documentalistiek. Bij juridisch vertalen houd ik me aan een strikte professionele en deontologische code.

Door mijn studies aan Universiteit Leiden en Katholieke Universiteit Leuven zijn zowel mijn taal- als vertaalvaardigheden van hoog niveau. Ik vertaal uit het Nederlands naar het Arabisch en uit het Arabisch naar het Nederlands. Visie

Modern standaard Arabisch is de officiële taal in 22 landen. Daardoor moet de vertaler uit en naar het Arabisch door verschillende rechtssystemen, culturen en taalvarianten kunnen navigeren. In een snel groeiende vertaalwereld, wil ik het specialistische vertaalbureau zijn voor iedereen die specifieke kwaliteitseisen heeft; en die persoonlijk contact en nazorg van zijn vertaalbureau wenst, met oog op langdurige samenwerking. Ik wil daarom gedegen expertise opbouwen. Dat kan ik realiseren door te investeren in permanente vorming en innovatieve tools om voortdurend nieuwe gespecialiseerde diensten te ontwikkelen.


Missie

Vertalen verbindt mensen en bouwt duurzame bruggen tussen culturen. Met mijn expertise als vertaler, arabist en taaltrainer lever ik een bijdrage bij het verbinden van Nederlandse en Arabische taaldomeinen. Mijn kennis en ervaring komen bij uitstek tot hun recht bij het oplossen van complexe vertaalproblemen bij vertalingen uit en naar het Arabisch.


Werkwijze

Mijn kracht ligt in het snel willen en kunnen doorgronden van een tekst en in mijn natuurlijke nieuwsgierigheid om de taalstructuren daarin te willen onthullen. Ongeacht de aard van de materie, stel ik mij de vragen: Waar gaat het over? Wat is het doel van de tekst? Voor wie is de tekst geschreven? Welke taalkeuzes heeft de schrijver daarbij gemaakt? Tussen Nederlands en Arabisch kunnen er vaak complexe vertaalsituaties zich voordoen waardoor ik continu word uitgedaagd om slimme oplossingen daarvoor te bedenken. Tegelijkertijd houd ik veel rekening met de door de klant beoogde stijl van een tekst. Door een scherpzinnige tekstanalyse en een afgewogen dosis creativiteit kom ik uiteindelijk tot een vloeiende vertaling. Een tekst afleveren zoals iemand hem eigenlijk zelf in de doeltaal had willen schrijven, is voor mij kunstwerk. Ik voel me overigens zeer gevleid als iemand mij vertaalkunstenaar noemt.


Waarden

Vakbekwaamheid: Door mijn liefde voor talen en vertalen beleef ik veel plezier aan het levenslang leren en onderzoeken binnen mijn vakgebied. Zo blijf ik mijn kennis steeds verdiepen en mijn vaardigheden continu fijn polijsten.

Creativiteit: Mijn kennis en kunde komen duidelijk tot hun recht als ik originele oplossingen bedenk voor complexe vertaalsituaties. Mijn geheim daarbij is dat ik durf creatief te zijn terwijl ik op een zeer scherpe wijze over mijn eigen eindproduct reflecteer. Ik sta ook open voor feedback.

Innovatie: Mijn intrinsieke motivatie maakt mij enthousiast voor innovatie en systematisch werken aan expertise waarin ik uitdaging en zelfexpressie vind. Ik laat me daarom graag door mijn omgeving en mijn lectuur inspireren.

Samenwerking: Vertalen hoeft geen eenzame bezigheid te zijn. Ik ben een vertaler die in samenwerking gelooft. Zowel met mijn klanten als met mijn vakgenoten. Door mijn verblijf in verschillende landen, mijn studies en banen in verschillende sectoren, ben ik geoefend in het opbouwen en onderhouden van netwerken. In de moderne vertaalmarkt kan samenwerking prachtige vruchten werpen. Bijvoorbeeld, het uitgeven van gedegen terminologie woordenboeken Nederlands-Arabisch, Arabisch-Nederlands.