atlas vertaalbureau menu

Mijn diensten

vertalen Arabisch-Nederlands/Nederlans-Arabisch

Vertalen

Vertalen is de hoofdactiviteit van Atals Vertaalbureau. Ik ben thuis in vertaalwerk uit en naar het Arabisch en kan de meest uiteenlopende teksten voor u vertalen: van vonnissen tot bijsluiters en van diploma’s tot filmscripts. Dit kan ik doen dankzij een betrouwbare vertaalachtergrond: afgeronde talen- en vertalen studies op universitair- en postuniversitair niveau. Plus jarenlange ervaring met vertaalwerk uit drie Europese talen (Frans, Nederlands en Engels) naar het Arabisch en uit het Arabisch naar het Nederlands. Ik vertaal voor bedrijven en particulieren uit België en Nederland.

Juridisch vertalingen

Juridische vertalingen

Ik ben juridisch vertaler en als beëdigde vertaler ingeschreven bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, België. Ik heb ervaring met het vertalen van juridische documenten uit verschillende vakgebieden, onder andere familierecht, vreemdelingenrecht, arbeidsrecht, erfenisrecht, Europees recht, en socialezekerheidsrecht.

Een juridische vertaling is een vertaling van juridische teksten of documenten. Voorbeelden hiervan zijn vonnissen, contracten, en officiële documenten. Anders dan bij gewone vertalingen, worden juridische vertalingen uitgevoerd door gespecialiseerde juridische vertalers. Deze hebben veelal een talenstudie gecombineerd met een rechtenstudie, of zij hebben een postuniversitaire opleiding tot Gerechtsvertaler gevolgd (aan Katholieke Universiteit Leuven in België of bij Stichting Instituut van Gerechtstolken en Vertalers (SIGV) in Nederland).

Een onjuist vertaald woord in een juridische vertaling kan al aanleiding geven tot een verkeerde interpretatie van de tekst. Een goede juridische vertaling vereist dus vakkennis, nauwkeurigheid en zorgvuldigheid. Bij mij kunt u terecht voor sluitende juridische vertalingen van uw documenten. Desgewenst verzorg ik voor u de legalisatie zodat de beëdigde vertaling rechtsgeldig wordt gemaakt. Mocht u komen met een document uit een vakgebied waar ik mij helemaal niet thuis voel of waarmee ik onvoldoende ervaring heb, dan vertel ik u dat eerlijk en help ik u een vertaler te vinden die hiervoor beter geschikt is.

Medische vertalingen

Medische vertalingen

Ik vertaal regelmatig medische teksten uit en naar het Arabisch. Ik besef hoe belangrijk het is om de juiste terminologie consequent te gebruiken voor een correcte medische vertaling. U kunt vertalingen van medische verslagen, patiëntendossiers, patiëntinformatie, voorlichtingsbrochures, bijsluiters, en rapporten van klinische studies met een gerust hart aan mij overlaten. Uw medische documenten worden door mij volledig vertrouwelijk en discreet behandeld.

Commerciële vertalingen

Commerciële vertalingen

Ik kan websites en online content voor uw bedrijf op een professionele wijze naar het Arabisch vertalen. Is uw project puur een online business, dan help ik u graag de juiste nuances toe te passen voor uw doelgroep in het Midden-Oosten en/of Noord-Afrika. Daarbij kan ik ook met u meedenken over de meest passende toon waarmee uw teksten een Arabisch sprekende klant weten te overtuigen.

Literaire vertalingen

Literaire vertalingen

Voor mij staan schoonheid en plezier voorop bij het vertalen van een gedicht of een prozastuk. Dit heeft te maken met mijn visie op (literair) vertalen. Meer hierover leest u in de rubrieken over mij en op mijn blog. Tot op heden doe ik literair vertalen op kleinschalig niveau, meestal in het kader van een culturele activiteit of – ontmoeting. Momenteel werk ik aan een literair vertaalproject samen met de bekende Nederlandse schrijver/socioloog Mohammed Benzakour (meer hierover kunt u op mijn blog lezen). Daarnaast vertaal ik regelmatig gedichten voor Fatena Poëziesalon, georganiseerd twee keer per jaar in Vlaanderen door de Palestijnse dichteres Fatena Al Ghorra in samenwerking met Vonk en Zonen.

Reviseren

Reviseren

Ik reviseer vertalingen uit het Nederlands naar het Standard Modern Arabisch nauwkeurig en met oog voor uw beoogde kwaliteit. Om te zorgen dat uw vertaling vloeiend leest en recht doet aan de brontekst, neem ik die grondig onder de loep. Daarbij zorg ik niet alleen voor perfect Arabisch, maar ook voor een samenhangende tekst die de schrijfstijl en terminologie van uw organisatie respecteert. Indien gewenst, beschrijf ik mijn bevindingen in een gedetailleerd revisierapport.

Taalconsult

Taalconsult Arabisch

Ik biedt u taalconsult op maat aan en kan het precies zo invullen als u dat wenst. Voorbeelden van voorkomende situaties:

 

U wilt een project oprichten waarbij kennis van de Arabische taal vereist is. Ik kom bij u langs om uw behoeften in kaart te brengen en de werkwijze te bespreken. Daarna zet ik uw wensen om in concrete doelen die ik aan u terugkoppel. Vervolgens stel ik een professioneel en doelgericht adviesrapport

 

U wenst een specifieke feedback over de kwaliteit van een reeds gemaakte vertaling uit of naar het Arabisch te krijgen. Uw vraag kan betrekking hebben op bijvoorbeeld grammatica, stijl of functies van de gemaakte taalkeuzes in de vertaling. Ik kan u helpen de vertaling zelf te beoordelen (ook als Arabisch een totaal vreemde taal is voor u) door mijn analyse van de tekst op uw specifieke vragen te baseren.

TaalconsultBusinessArabish

Taaltraining Business Arabisch

Ik bied een intensieve taaltraining Business Arabisch aan een specifieke doelgroep: afgestudeerde studenten Arabistiek uit Vlaanderen en Nederland die iets willen doen met hun kennis van de Arabische taal. Business Arabisch wordt een keer per jaar in de zomervakantie georganiseerd en de aankondiging wordt in mei op de website geplaatst.

Het lesmateriaal wordt afgestemd op uw taalwensen en instapniveau. Om een effectief rendement te waarborgen, wordt er met een nulmeting gewerkt. Voor de start van de cursus krijgt u een intake gesprek waar uw Arabische taalkennis getest wordt, en waar u uw leerdoelen naar voren kunt brengen. Aan de hand van de resultaten van het intakegesprek wordt er een rapport geschreven. Om een duidelijk beeld te geven van uw vorderingen, wordt er na afloop van de training een gedetailleerd evaluatierapport opgesteld.

Accurate vertaling van uw diploma en CV

Accurate vertaling van uw diploma en CV

Behalve mijn vorming tot juridische vertaler, ben ik geoefend op het gebied van diplomagelijkschakeling/diplomawaardering in België en in Nederland. Dat is te danken aan mijn werkervaring met hooggeschoolde vluchtelingen en nieuwkomers uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daarnaast heb ik ervaring met het vertalen van diploma’s van ingenieurs en technisch personeel uit het Nederlands naar het Arabisch voor expats die in o.a. in de olie-industrie werken. Ik kan dus uw diploma op een accurate en professionele manier omzetten naar de doeltaal.

Uw diploma is het bewijs dat u een bepaalde opleiding met succes hebt afgerond. Dit document is voor u cruciaal om de volgende stap in uw carrière te zetten. Als u een Nederlands diploma hebt en u wenst werken in een land waar Arabisch de officiële taal is, dan dient uw diploma naar het Arabisch vertaald te worden. Maar als u een Arabisch diploma hebt en u wenst in België te werken, dan dient uw diploma naar het Nederlands vertaald te worden én bij NARIC gelijkgeschakeld te worden. Wenst u daarmee in Nederland te werken, dan dient uw vertaalde diploma bij NUFFIC gewaardeerd te worden.

Kwaliteitsservice

Bij Atlas Vertaalbureau worden uw documenten met plezier en zorg vertaald. Een goede vertaling leest vloeiend en doet recht aan de brontekst.

Vakbekwaamheid

Atlas Vertaalbureau is de vrucht van jarenlange studies en werkervaringen. Ik voer graag uw complexe vertaalopdrachten uit op een vakkundige en creatieve wijze.

Bruggen bouwen

Atlas Vertaalbureau slaat bruggen tussen Nederlandse en Arabische taaldomeinen. In samenwerking met schrijvers en vertalers worden er originele literaire projecten ontwikkeld.