atlas vertaalbureau menu

Atlas Vertaalbureau

Nederlands-Arabisch/Arabisch-Nederlands

Mijn diensten


Juridische vertalingenIk ben juridisch vertaler en als beëdigde vertaler ingeschreven bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, België. Ik heb ervaring met het vertalen van juridische documenten uit verschillende vakgebieden, onder andere familierecht, vreemdelingenrecht, arbeidsrecht, erfenisrecht, Europees recht, en socialezekerheidsrecht. Desgewenst verzorg ik voor u de legalisatie zodat de beëdigde vertaling rechtsgeldig wordt gemaakt.

Vertalingen van uw diploma’sBehalve mijn vorming tot juridische vertaler, ben ik geoefend op het gebied van diplomagelijkschakeling/diplomawaardering in België en in Nederland. Dat is te danken aan mijn werkervaring met hooggeschoolde vluchtelingen en nieuwkomers uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daarnaast heb ik ervaring met het vertalen van diploma’s van ingenieurs en technisch personeel uit het Nederlands naar het Arabisch voor expats die in o.a. in de olie-industrie werken. Ik kan dus uw diploma op een accurate en professionele manier omzetten naar de doeltaal.

Literaire vertalingenVoor mij staan schoonheid en plezier voorop bij het vertalen van een gedicht of een prozastuk. Dit heeft te maken met mijn visie op (literair) vertalen. Meer hierover leest u in de rubrieken over mij en op mijn blog. Tot op heden doe ik literaire vertalingen op kleinschalig niveau, meestal in het kader van een culturele activiteit of – ontmoeting. Ambitieuze vertaalprojecten uit België én Nederland zijn welkom.

Taaltraining Business ArabischIk bied een intensieve taaltraining Business Arabisch aan een specifieke doelgroep: afgestudeerde studenten Arabistiek uit Vlaanderen en Nederland die iets willen doen met hun kennis van de Arabische taal. Om een effectief rendement te waarborgen, wordt er met een nulmeting gewerkt. Het lesmateriaal wordt dan afgestemd op uw taalwensen en instapniveau. De training wordt één keer per jaar georganiseerd en de aankondiging wordt in mei op de website geplaatst.

Ik ben beëdigde vertaler voor Nederlands-Arabisch en Arabisch-Nederlands. Naast juridische vertalingen kan ik professionele vertalingen van de meest uiteenlopende teksten voor u verzorgen. Dit kan ik doen dankzij een betrouwbare vertaalachtergrond: afgeronde talen- en vertalen studies op universitair- en postuniversitair niveau, plus jarenlange werkervaring. Ik ben tevens een bedreven bruggenbouwer. Ik denk graag met u mee over uw project waar beheersing van het Arabisch vereist is of dat in een Arabisch sprekend land gerealiseerd wordt.

Neem contact met mij op